Агентство «РАДА» з 1991 року об’єднує висококваліфікованих професіоналів: адвокатів, юристів; досвідчених спеціалістів в галузі обліку, економіки та управління персоналом; спеціалістів по управлінському та податковому консалтингу; граверів та художників – графіків.

Бездоганна ділова репутація, а також високий професіоналізм і компетентність Агентства «РАДА» підтверджується багаторічною успішною діяльністю в сфері юридичної практики.

Основні напрямки діяльності

Реєстрація, реорганізація, ліквідація
 • господарське товариство (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство);
 • підприємство;
 • іноземне підприємство;
 • нерезидентська компанія;
 • кооператив;
 • організація (установа, заклад);
 • відокремлений підрозділ без статусу юридичної особи;
 • громадська організація та громадська спілка, профспілка, благодійна організація та інші подібні організації;
 • друковане ЗМІ та інформаційне агентство;
 • фермерське господарство;
 • фізична особа – підприємець.
Зовнішньоекономічна діяльність
 • пошук, підбір та залучення іноземних інвесторів для потреб вітчизняного бізнесу;
 • юридичне обслуговування та правовий захист вітчизняних інвестицій за кордоном;
 • пошук, підбір та юридичне оформлення прав на іноземні об’єкти інвестування (нерухомість, корпоративн права, матеріальні і нематеріальні активи) для особистих та бізнес потреб вітчизняних інвесторів;
 • широкий спектр послуг з трансфертного ціноутворення;
 • податкове резиденство;
 • міжнародний арбітраж;
 • створення/набуття та обслуговування офф-шоре та он-шоре компаній та трастів;
 • послуги іноземним громадянам (отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків в Україні, допомога в оформленні дозволу на працевлаштування в Україні, отримання посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, шлюбні питання);
 • легалізація документів та апостиль.
Управління юридичними ризиками
 • дью-ділідженс;
 • тактичне та стратегічне планування;
 • злиття та поглинання, концентрація;
 • антикорупційний комплаєнс;
 • моніторинг та аналіз діяльності клієнта або його контрагентів;
 • антирейдерство;
 • робота з проблемними активами;
 • аутсорсінг та аутстафінг.
Інтелектуальна власність
 • знак для товарів та послуг (торгова марка);
 • винахід;
 • корисна модель;
 • авторські права;
 • символіка;
 • інформаційні технології.
Цінні папери
 • юридичний супровід діяльності емітентів цінних паперів;
 • оптимізація кількості акціонерів в акціонерному товаристві;
 • розробка установчих та внутрішніх документів емітентів цінних паперів.
Господарська діяльність суб’єктів підприємництва
 • розробка договорів, контрактів та інших юридичних документів;
 • юридична експертиза та аналіз договорів і контрактів на предмет ризиків;
 • консультування з питань оподаткування;
 • обслуговування земельно-орендних та житлових правовідносин, а також операцій з нерухомістю;
 • ведення переговорів;
 • представництво в судових, контролюючих органах та органах влади.
Бухгалтерський облік та оподаткування
 • постановка та відновлення бухгалтерського обліку;
 • оптимізація податків;
 • кадрове діловодство;
 • формування і подання звітності до контролюючих органів;
 • консультування з питань бухгалтерського обліку і оподаткування;
 • супровід під час перевірок контролюючими органами;
 • адміністративне та судове оскарження результатів перевірок контролюючими органами;
 • разове та абонентське обслуговування.